Celentano adícalle “La coppia più bella del Mondo” a Ana Pontón de parte de Paco Rodríguez

Continuamos con esta serie de cancións que Celentano adica a persoeiros da actualidade. A anterior foi a filla de Stalin, recentemente morta (máis ben os seus herdeiros), os que adicaban a canción. Agora é o turno de Paco Rodríguez, que ó igual que o seu doble en Star Wars, o senador Palpatine, desfruta dunha longa e prolongada vida.

 

QUE SEXA POR MOITOS ANOS CAMARADA FRANCISCO!

 

Desta volta contamos coa participación da inestimable amiga da canción lixeira italiana, Claudia Mori. Ela interpretará o que se supón lle di a Pontón nos momentos de intimidade ó camarada Francisco, que será interpretado polo mítico Celentano.

 

O dito, debaixo do enlace á canción que podedes desfrutar en youtube, atoparede-las letras orixinal e traducida ó galego para maior comprensión da mesma. AVANTI ALLORA!

 

La coppia più bella del Mondo

 

Lei:                                                                                    Ela:
Mi piace ogni cosa                                                      Gosto de cada cousa
di quello che fai                                                            desas que fas
se pure mi tratti                                                           aínda que me tratas
un po’ da bambina…                                                   un pouco de cría…

Lui:                                                                                     El:
Ti credi già donna,                                                        Xa te cres unha señora
ma tu non lo sei.                                                            pero ti non o es.
Sei forte per questo,                                                    Eres forte por isto,
così tu mi vai!                                                                 así me gustas!

Siamo la coppia più bella del mondo                   Sómo-la parella máis guapa do mundo
e ci dispiace per gli altri                                            e sentímo-lo polos outros
che sono tristi e sono tristi                                      que son tristes e están tristes
perché non sanno più cos’è l’amor!                      porque non saben que ben sendo o amor
“Il vero amore”                                                              “O verdadeiro amor”
Per sempre uniti dal cielo,                                       para sempre unidos do ceo,
nessuno in terra, anche se vuole,                         ninguén na terra, aínda que queira,
può separarlo mai… l’ha detto lui!                       poderá separa-lo nunca… teno dito el!
Siamo la coppia più bella del mondo                  Sómo-la parella máis guapa do mundo
e ci dispiace per gli altri                                           e sentímo-lo polos outros
che sono tristi perché non sanno                         que están tristes porque non saben
il vero amore cos’è!                                                    o verdadeiro amor que cousa ben sendo!

Lei:                                                                                    Ela:
Se tu ti stancassi                                                          Se ti te fartaras
un giorno di me                                                           un día de min
ricordati sempre                                                         acórdadte sempre
di quella bambina…                                                   daquela rapariga…

Lui:                                                                                   El:
Nemmeno un minuto                                               Nin tansequera un minuto
lasciarti potrei.                                                           deixarte podería.
Sei forte per questo,                                                 Eres forte por isto,
così tu mi vai!                                                              así me gustas!

Siamo la coppia più bella del mondo                Sómo-la parella máis guapa do mundo
e ci dispiace per gli altri                                         e sentímo-lo polos outros
che sono tristi e sono tristi                                   que son tristes e están tristes
perché non sanno più cos’è l’amor!                   porque non saben que ben sendo o amor!
“Il vero amore”                                                           “O verdadeiro amor”

 

Comments are closed.